Usługi dla producentów maszyn i urządzeń :

Ocena maszyn pod kątem wymagań zasadniczych

Ocena dokumentacji przygotowanej przez producenta w zakresie:

  • cena prawidłowości określenia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, mających
  • zastosowanie do danej maszyny lub elementu bezpieczeństwa;
  • ocena skompletowanej dokumentacji technicznej (paragraf 118 u. 4);
  • ocena przeprowadzonych badań (pomiarów), sprawdzenia, analizy itp. wyrobu, niezbędnych do
  • dokonania oceny zgodności z określonymi wcześniej wymaganiami zasadniczymi;
  • ocena zgodności wyników tych badań z wymaganiami zasadniczymi.

Jeżeli wynik oceny jest pozytywny:

  • Ocena poprawności przygotowania deklaracji zgodności WE dla każdej maszyny i elementu bezpieczeństwa.